Dodano do koszyka

Opis - wentylatory łazienkowe Elplast
elplast-e2eolfor4.jpg
Wartość koszyka: 0,00 PLN
Produktów w koszyku: 1
Masz pytanie?

Opis - wentylatory łazienkowe Elplast

 

Wentylatory Elplast wyposażone są w układy elektroniczne (FT-fotokomórka, T-wyłącznik czasowy, HT-czujnik wilgotności) oraz posiadają wbudowany wyłącznik czasowy.
Załączenie wentylatora odbywa się w sposób automatyczny i w zależności od typu układu elektronicznego uruchomienie wentylatora następuje pod wpływem określonego impulsu.

 

FT - fotokomórka (rys.1) - załączenie wentylatora następuje pod wpływem zmiany natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wentylator lub po załączeniu włącznika (I-sza i II-ga wersja połączenia wentylatora rys.5). Przełączniki 1,2,3 służą do ustawienia czasu pracy wentylatora. Poszczególne czasy możemy uzyskać ustawiając przełączniki wg. rys.2

rys.2Za pomocą przełącznika 4 możemy ustawić dwa cykle automatycznej pracy wentylatora.
I. przełącznik w pozycji (ON) wentylator uruchamia się samoczynnie po zgaszeniu światła w pomieszczeniu wentylowanym i pracuje przez czas nastawiony przełącznikami nastawy czasu pracy wentylatora,
II. przełącznik w pozycji (OFF) wentylator uruchamia się samoczynnie po zapaleniu światła w pomieszczeniu wentylowanym i pracuje gdy zapalone jest światło w pomieszczeniu. Po zgaszeniu światła wentylator pracuje jeszcze przez czas nastawiony przełącznikami nastawy czasu pracy wentylatora.
Przełącznikiem 5 ustawiamy czułość układu uzależnioną od jasności pomieszczenia. Przełącznik 5 ustawiamy w pozycji (ON) dla pomieszczeń ciemnych natomiast w pozycji (OFF) dla częściowo oświetlonych.

 

rys.4T - wyłącznik czasowy (rys.4) - załączenie wentylatora następuje po włączeniu oświetlenia (I-sza wersja połączenia wentylatora) lub po załączeniu włącznika (II-ga wersja połączenia wentylatora) patrz rys.5.
Po wyłączeniu oświetlenia lub włącznika wentylator pracuje nadal przez nastawiony w sterowniku wentylatora czas opóźnienia wyłączenia wentylatora. Nastawiony czas odliczany jest od momentu wyłączenia oświetlenia lub włącznika . Nastawa czasu następuje poprzez ustawienie potencjometru układu sterowania w wymaganym położeniu. Czas opóźnienia zawiera się w przedziale od 0 do 30 min.

 

HT- czujnik wilgotności (rys.5) - załączenie wentylatora następuje samoczynnie po uzyskaniu ustawionego progu wilgotności lub po załączeniu włącznika (I-sza i II-ga wersja połączenia wentylatora rys.3).

 

rys.3

 

Wyłączenie następuje po czasie ustawionym wcześniej, liczonym od momentu uzyskania w pomieszczeniu wymaganego poziomu wilgotności. Wentylator posiada regulator poziomu wilgotności i czasu opóźnienia, które należy ustawić przed rozpoczęciem eksploatacji (rys.5).
Czujnik wilgotności jest zamontowany na płytce elektronicznej. W dolnej części płytki znajdują się dwa potencjometry, za pomocą których regulujemy parametry pracy wentylatora. Wentylator powinien włączyć się samoczynnie w przypadku pojawienia się w pomieszczeniu nadmiernej wilgotności. Po podłączeniu wentylatora do instalacji elektrycznej prawy potencjometr ustawiamy w pozycji 0 min. a lewy w pozycji (mała wilgotność). W warunkach domowych wentylator powinien zacząć pracować. W położeniu takim wentylator będzie pracować cały czas i nie wyłączy się po upływie ustalonego czasu. Żeby znaleźć indywidualny poziom wilgotności powinniśmy ustawić lewy potencjometr w pozycji (wilgotność duża). Po upływie ok. 2 sekund wentylator powinien się wyłączyć. Lewy potencjometr powoli ustawiamy przekręcając go w kierunku (mała wilgotność), aż do chwili włączenia wentylatora. W momencie załączenia się wentylatora potencjometr należy przekręcić w kierynku przeciwnym (duża wilgotność) o ok. 10°. Po ok. 2 sek. wentylator przestanie pracować. Aby sprawdzić poprawne działanie należy z odległości ok. 10 cm chuchnąć na czujnik wilgotności. W tym momencie wentylator powinien zacząć pracować.

 

UWAGA: Regulacja wentylatorów z układami elektronicznymi wyłącznie po odłączeniu zasilania.

 

Przy ustawieniu czasu opóźnienia w pozycji - 0 min. wentylator załączy się na kilka sekund.

 

Facebook