Strona główna » Galeria wybranych montaży cz. 9 (2019)

Galeria wybranych montaży cz. 9 (2019)

Mieszkanie prywatne – Ożarów Mazowiecki

Zamontowany klimatyzator: Gree GWH12AAB z serii Bora (moc chłodnicza 3,2 kW) obsługujący salon.
Jednostkę wewnętrzną zamontowano na ścianie szczytowej. Instalację wyprowadzono pod "plecami" klimatyzatora na zewnątrz, a następnie w krótkim odcinku maskownicy doprowadzono po elewacji budynku do agregatu zamocowanego na tej samej wysokości. Skropliny sprowadzono w rurce do poziomu posadzki, gdzie zbierane będą do zbiornika.

klimatyzator gree gwh12aab bora montaz warszawa klimatyzator gree gwh12aab bora montaz warszawa

 

Dom – Mysiadło

Zamontowany klimatyzator: Daikin FTXC35A z serii Sensira Comfort (moc chłodnicza 3,3 kW) obsługujący biuro.
Jednostkę wewnętrzną zamontowano na ścianie prostopadłej do ściany okiennej. Instalację wyprowadzono pod "plecami" klimatyzatora na zewnątrz do agregatu zamocowanego na tej samej wysokości. Skropliny wyprowadzono na zewnątrz, skąd swobodnie kapią na dach.

klimatyzator split daikin ftxc35a montaz warszawa klimatyzator split daikin ftxc35a montaz warszawa

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Białołęka

Zamontowany klimatyzator: Daikin FTXC50B z serii Sensira Plus (moc chłodnicza 5,1 kW) obsługujący salon.
Jednostkę wewnętrzną zamontowano na ścianie szczytowej pomiędzy drzwiami balkonowymi a oknem. Instalację wyprowadzono pod "plecami" klimatyzatora na zewnątrz, a następnie w maskownicy sprowadzono po elewacji budynku do agregatu zewnętrznego posadowionego na posadzce. Skropliny odprowadzono na zewnątrz razem z instalacją chłodniczą i sprowadzono w rurce do poziomu posadzki, gdzie woda będzie swobodnie wypływać.

klimatyzator split daikin ftxc50b montaz warszawa klimatyzator split daikin ftxc50b montaz warszawa

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Bemowo

Zamontowany klimatyzator: Daikin FTXZ50N z serii Ururu Sarara (moc chłodnicza 5,0 kW) obsługujący salon.
Jednostka wewnętrzna zamontowana została na ścianie balkonowej, a instalację wyprowadzono „za plecami” urządzenia i sprowadzono w korytku maskującym po elewacji. Jednostka zewnętrzna umiejscowiona została równolegle do ściany, na posadzce. Skropliny odprowadzono grawitacyjnie razem z instalacją chłodniczą na zewnątrz, gdzie zbierane będą do pojemnika ustawionego na balkonie.

klimatyzator split daikin ftxz50n montaz warszawa klimatyzator split daikin ftxz50n montaz warszawa klimatyzator split daikin ftxz50n montaz warszawa
klimatyzator split daikin ftxz50n montaz warszawa    

 

Mieszkanie prywatne – Piaseczno

Multisplit Gree GWH09UB + GWH09UB + GWHD(18) z jednostkami wewnętrznymi serii U-Crown (o mocy chłodniczej 2,6 i 2,6 kW).
Jedną z jednostek powieszono prostopadle do ściany szczytowej, obok drzwi balkonowych, wyprowadzając instalację z lewej strony urządzenia w maskownicy na zewnątrz i sprowadzając ją po elewacji do agregatu.
Drugą jednostkę zainstalowano w dalszym pomieszczeniu. Instalacja została wypuszczona „za plecami” do pokoju obok i poprowadzona w bruździe na zewnątrz. Następie, w korytku maskującym skierowano ją w dół po elewacji i równolegle do posadzki aż do agregatu.
W obu wypadkach skropliny zostały odprowadzone grawitacyjnie do zbiorników znajdujących się na balkonie.

klimatyzator split gree gwh09ub realizacja warszawa klimatyzator split gree gwh09ub realizacja warszawa klimatyzator split gree gwh09ub realizacja warszawa
klimatyzator split gree gwh09ub realizacja warszawa klimatyzator split gree gwh09ub realizacja warszawa klimatyzator split gree gwh09ub realizacja warszawa
klimatyzator split gree gwh09ub realizacja warszawa    

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Wola

Zamontowany klimatyzator: Gree GWH09QB z serii Lomo Eco (moc chłodnicza 2,5 kW) obsługujący salon.
Jednostka wewnętrzna została dyskretnie zamontowana w rogu, pomiędzy oknem a ścianą prostopadłą. Instalację chłodniczą wyprowadzono od razu "za plecami" urządzenia, spuszczono po elewacji i równolegle do posadzki balkonowej skierowano do agregatu zewnętrznego, ustawionego prostopadle do ściany szczytowej. Skropliny odprowadzono grawitacyjnie w korytku maskującym (razem z instalacją chłodniczą) na zewnątrz balkonu.

klimatyzator split gree gwh09qb lomo eco montaz warszawa klimatyzator split gree gwh09qb lomo eco montaz warszawa klimatyzator split gree gwh09qb lomo eco montaz warszawa

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Bemowo

Zamontowany klimatyzator: Gree GWH09QB z serii Lomo Luxury (moc chłodnicza 2,6 kW) obsługujący salon.
Jednostkę wewnętrzną zamontowano na ścianie szczytowej, a instalacja chłodnicza, wyprowadzona "za jej plecami", poprowadzona została w korytku maskującym po elewacji w dół, do agregatu. Skropliny – razem z instalacją chłodniczą – odprowadzono grawitacyjnie na balkon, gdzie będą swobodnie spływały.

klimatyzator split gree gwh09qb lomo eco montaz warszawa klimatyzator split gree gwh09qb lomo eco montaz warszawa klimatyzator split gree gwh09qb lomo eco montaz warszawa

 

Dom prywatny – Warszawa Rembertów

Zamontowany klimatyzator: Gree GWH12UB z serii U-Crown (moc chłodnicza 3,5 kW).
Aby zminimalizować ilośc zajmowanego miejsca, jednostka wewnętrzna i agregat zostały zawieszone po dwóch stronach ściany – "plecy w plecy". W poniższym przypadku skropliny wyprowadzono grawitacyjnie na zewnątrz i pozwolono im kpać swobodnie do ogrodu.

klimatyzator split gree gwh12ub montaz warszawa klimatyzator split gree gwh12ub montaz warszawa

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Mokotów

Zamontowany klimatyzator: LG AC18BQ z serii Artcool Mirror (moc chłodnicza 5,0 kW)

Stylowa jednostka wewnętrzna została zamontowana w narożniku pomieszczenia, bezpośrednio przy przewiercie, co pozwoliło zredukować widoczność przewodów. Instalacja została wyprowadzona na zewnątrz, a następnie - w korytku maskującym w narożniku okna - skierowana do poziomu podłogi. Tam, w samej otulinie, pociągnięto ją do ustawionego prostopadle agregatu zewnętrznego. Skropliny wyprowadzono w maskownicy z instalacją chłodniczą grawitacyjnie na balkon. Rurka skroplinowa odchodzi osobno od maskownicy i biegnie poza balkon, gdzie woda kapie swobodnie.

klimatyzator split lg ac18bq montaz warszawa klimatyzator split lg ac18bq montaz warszawa klimatyzator split lg ac18bq montaz warszawa
klimatyzator split lg ac18bq montaz warszawa klimatyzator split lg ac18bq montaz warszawa  

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Ursynów

Zamontowany klimatyzator: LG DC12RQ z serii Deluxe (moc chłodnicza 3,5 kW)

Jednostka wewnętrzna została zamontowana na ścianie balkonowej, dzięki czemu możliwe było wykonanie i schowanie przewiertu „za plecami” urządzenia. Instalacja chłodnicza została wyprowadzona na zewnątrz, a następnie w korytku maskującym skierowana do poziomu posadzki. Na dole podłączono ją od razu do stojącego równolegle do ściany balkonowej agregatu zewnętrznego. Skropliny wyprowadzono w maskownicy z instalacją chłodniczą. Rurka skroplinowa wyprowadzona jest nad biegnącą wzdłuż balkonu rynnę, gdzie woda kapie swobodnie.

klimatyzator split lg dc12rq montaz warszawa klimatyzator split lg dc12rq montaz warszawa

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Białołęka

Zamontowany klimatyzator: LG DC18RQ z serii Deluxe (moc chłodnicza 5,0 kW)

Jednostka wewnętrzna została zamontowana w narożniku pomieszczenia, na ścianie balkonowej. Instalacja została wyprowadzona na zewnątrz „pod plecami” urządzenia i w korytku maskującym doprowadzona do poziomu posadzki balkonowej. Została tam podłączona do ustawionego obok agregatu zewnętrznego. Skropliny wyprowadzono w maskownicy z instalacją chłodniczą grawitacyjnie na balkon. Woda zbierana będzie do zbiornika. Zasilanie do jednostki zewnętrznej doprowadzono osobno, w dyskretnej bruździe, a przewiert wykonano za urządzeniem zewnętrznym.

klimatyzator split lg dc18rq montaz warszawa klimatyzator split lg dc18rq montaz warszawa klimatyzator split lg dc18rq montaz warszawa

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Białołęka

Zamontowany klimatyzator: LG PC12SQ z serii Standard Plus (moc chłodnicza 3,5 kW)

Jednostka wewnętrzna została zamontowana na ścianie okiennej w taki sposób, że możliwe było ukrycie za nią przewodów oraz przewiertu na zewnątrz. Instalacja chłodnicza i skroplinowa zostały sprowadzone po elewacji w korytku maskującym. Instalację chłodniczą podłączono następnie do do powieszonego na wspornikach agregatu zewnętrznego, a rurkę skroplinową puszczono luzem w dół tak, by woda swobodnie kapała. Przewód zasilający poprowadzono po ścianie wewnętrznej w dyskretnym korytku do przewiertu za jednostką wewnętrzną, a następnie wraz z instalacją chłodniczą doprowadzono do jednostki zewnętrznej.

klimatyzator split lg pc12sq realizacja warszawa klimatyzator split lg pc12sq realizacja warszawa

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Bemowo

Zamontowany klimatyzator: LG S09EQ z serii Standard (moc chłodnicza 2,5 kW)

Jednostka wewnętrzna została zamontowana prostopadle do ściany szczytowej. Instalacja chłodnicza została wyprowadzona z prawej strony urządzenia i skierowana w korytku maskującym w stronę narożnika pokoju. Tam spuszczono ją równolegle do biegnących rur i wyprowadzono na zewnątrz przez wykonany 50 cm nad podłogą przewiert. Na balkonie została od razu podłączona do jednostki zewnętrznej, która stoi równolegle do ściany szczytowej. Instalacja skroplinowa została wyprowadzona z zachowaniem spadku na balkon, razem z instalacją chłodniczą. Na balkonie skropliny będą zbierane do ustawionego zbiornika.

klimatyzator split lg s09eq montaz warszawa klimatyzator split lg s09eq montaz warszawa

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Mokotów

Zamontowany klimatyzator: LG S12EQ z serii Standard (moc chłodnicza 3,5 kW)

Jednostka wewnętrzna została zamontowana prostopadle do ściany szczytowej. Instalacja chłodnicza została wyprowadzona z lewej strony urządzenia i pociągnięta w korytku maskującym do parapetu okna balkonowego, gdzie wykonano przewiert. Na zewnątrz przewody zostały również ukryte w maskownicy i dyskretnie poprowadzone pod oknem do miejsca połączenia z agregatem zewnętrznym zawieszonym na wspornikach. Instalacja skroplinowa została wyprowadzona ze spadkiem na balkon i puszczona luzem za agregatem, gdzie woda będzie swobodnie kapać.

klimatyzator split lg s12eq montaz warszawa klimatyzator split lg s12eq montaz warszawa

 

Mieszkanie prywatne – Pruszków

Zamontowany klimatyzator: Gree GWH12YC z serii Amber Standard Silver (moc chłodnicza 3,5 kW)

Jednostka wewnętrzna została zamontowana na ścianie szczytowej. Instalacja chłodnicza została wyprowadzona w bruździe z lewego dolnego rogu urządzenia i sprowadzona do poziomu ok. 50 cm nad podłogą, gdzie wyprowadzono ją na zewnątrz i podłączono do agregatu. Skropliny odprowadzono grawitacyjnie razem z instalacją chłodniczą - woda będzie odpływać przez odwodnienie balkonu.

klimatyzator split gree gwh12yc montaz warszawa klimatyzator split gree gwh12yc montaz warszawa

 

Mieszkanie prywatne – Warszawa Wilanów

Zamontowany klimatyzator: Gree GWH18QD z serii Lomo Eco (moc chłodnicza 4,6 kW)

Jednostka wewnętrzna została zamontowana na ścianie szczytowej pomiędzy drzwiami balkonowymi a oknem. Instalacja chłodnicza została wyprowadzona w bruździe z lewego górnego rogu urządzenia do sufitu. Następnie poprowadzono ją luzem pod sufitem do ściany prostopadłej i wyprowadzono na zewnątrz. Tam w maskownicy sprowadzono ją po elewacji do zawieszonego na wspornikach agregatu. Skropliny zostały odprowadzone w osobnej bruździe w dół do wysokości ok. 40 cm nad posadzką, gdzie wyprowadzono je na zewnątrz, pod deski tarasowe.

klimatyzator split gree gwh18qd montaz warszawa klimatyzator split gree gwh18qd montaz warszawa klimatyzator split gree gwh18qd montaz warszawa

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu