Strona główna » Budowa i zasada działania kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Budowa i zasada działania kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Wśród osuszaczy wyróżnia się dwa typy: kondensacyjne oraz adsorpcyjne. Dzieli się je na podstawie ich budowy oraz zasady działania. W poniższym poradniku kupującego przedstawiamy kondensacyjne osuszacze powietrza, które można zamówić w sklepie Klimatop. Dzięki garści przydatnych informacji będą mogli Państwo dokonać świadomego zakupu – każdy odwilżacz sprawdza się w innych warunkach i wykazuje się odmienną wydajnością
 Osuszacze kondensacyjne nie są jednolite. Urządzenia, w zależności od modelu, mają trochę inną budowę. Ze względu na rodzaj zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, osuszacze kondensacyjne można podzielić według następujących kryteriów:

a) rodzaj sprężarki:

 • ze sprężarką tłokową,
 • ze sprężarką rotacyjną,

b) sposób odszraniania:

 • gorącymi gazami,
 • przez wyłączenie sprężarki,
 • przez wyłączenie sprężarki i wentylatora,

c) przeznaczenie:

 • do gospodarstw domowych,
 • basenowe,
 • profesjonalne,

d) rodzaj organu dławiącego:

 • kapilara,
 • termostatyczny zawór rozprężny,

e) rodzaj wentylatora:

 • osiowy,
 • promieniowy,

f) rodzaj wymienników:

 • lamelowe,
 • wężownice,

g) rodzaj obudowy:

 • metalowe,
 • metalowo-tworzywowe,
 • tworzywowe.

Przykładem konstrukcji osuszacza kondensacyjnego jest urządzenie Master DH 44, w którego skład wchodzą:

sprężarkowy układ chłodniczy, zbudowany z następujących elementów:

 • sprężarka rotacyjna (1),
 • blok wymienników lamelowych (2),
 • kapilara (3),
 • filtr (4),
 • elektrozawór (5),
 • rury miedziane (6),
 • wentylator osiowy (7),
 • elektroniczny układ sterujący (8),
 • zbiornik kondensatu (skroplin) (9),
 • filtr powietrza (10),
 • układ elektryczny.

Najważniejszą częścią kondensacyjnego osuszacza powietrza, jest sprężarkowy układ chłodniczy. To dzięki niemu możliwe jest uzyskanie kondensacji pary wodnej, a tym samym obniżenie zawartości wody w powietrzu.

Sercem układu chłodniczego jest sprężarka, która spręża i tłoczy czynnik chłodniczy, wymuszając jego przepływ przez cały układ. Wzrostowi ciśnienia (sprężaniu) towarzyszy wzrost temperatury. Sprężony czynnik (w stanie gazowym) trafia rurociągiem do skraplacza gdzie następuje jego ochłodzenie. Ciepło czynnika zostaje odebrane przez omywające wymiennik (skraplacz) powietrze. Czynnik ze stanu gazowego w wyniku działania ciśnienia i spadku temperatury przechodzi w stan ciekły.

Skroplony czynnik przepływa przez filtr odwadniacz, który pochłania parę wodną, mogącą dostać się do układu podczas produkcji osuszacza lub prac serwisowych. Po przejściu przez filtr, ciecz trafia do organu dławiącego (kapilary lub zaworu rozprężnego), który mając duże opory przepływu, powoduje taką różnicę ciśnień, że czynnik zaczyna się rozprężać i odparowywać. Proces parowania zachodzi w części zwanej parownikiem. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że działający w kondensacyjnych osuszaczach powietrza filtr wyłapuje także kurz i inne zanieczyszczenia stałe. W konsekwencji do pomieszczenia trafia nie tylko odwilgocone powietrze, ale również dokładnie oczyszczone. To ważna informacja dla alergików, którzy zastanawiają się nad zakupem dodatkowego urządzenia do zwalczania znajdujących się powietrzu alergenów. Z odpowiednim modelem osuszacza (np. wyposażonym w filtr Hepa) nie trzeba inwestować w kolejne rozwiązania.

W przeciwieństwie do skraplania, parowaniu towarzyszy spadek ciśnienia oraz temperatury. To właśnie dzięki temu zjawisku, powietrze oddaje swoje ciepło czynnikowi (umożliwiając jego odparowanie). Temperatura powietrza spada poniżej punktu rosy, co powoduje wykroplenie nadmiaru wilgoci na ściankach parownika. Rozprężony czynnik jest ponownie zasysany przez sprężarkę i cały cykl powtarza się.

Sposób pracy osuszacza powietrza

Kondensacyjne osuszacze powietrza zaczynają pracować inaczej w temperaturze niższej niż 12ºC. Wynika to z tego, że zbyt duży chłód naraża komponenty urządzenia na uszkodzenie. W przypadku pracy w niższych temperaturach otoczenia woda wykroplona na parowniku może zamarzać, wskutek czego następuje zwiększenie oporów powietrza przepływającego przez wymienniki. Aby zapobiec temu zjawisku, elektroniczny układ sterujący okresowo otwiera zawór elektromagnetyczny. Umożliwia to skierowanie gorącego czynnika (w stanie gazowym) bezpośrednio na parownik. Dzięki temu lód zaczyna się topić i spływać do zbiornika skroplin. Trzeba też pamiętać, że w wyniku pracy kondensacyjnego osuszacza powietrza może nastąpić nieznaczny wzrost temperatury w pomieszczeniu o ok. 1-3ºC.

Odwilżacze zostały wyposażone w inteligentne higrostaty. Odpowiadają one za automatyczne włączanie oraz wyłączanie urządzenia po osiągnięciu zamierzonego poziomu wilgotności (najczęściej w granicach od 35 do 60%). Kondensacyjne osuszacze powietrza mogą pracować w warunkach termicznych wynoszących ok. od 1 do 40ºC. W wyższej temperaturze wykazują się najwyższą wydajnością.

Przeczytaj także inne artykuły na temat osuszaczy powietrza:

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu